PROJECT

โครงการสร้างพระพุทธพระประจำวันเกิด ขนาด สูง 5 เมตร ในเนื้อที่จำนวน 57 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ณ  ลานธรรมวัดศรีรัตนาราม ยูเค