ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเก้าอี้และโต๊ะ

แจ้งความปรสงค์ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายได้ที่เฟสบุ๊คของวัด หรือโทร 01204 771109 และ 07539699555